رایانه

معرفی شدن مدل های مختلف کارت گرافیک های سری RTX 3060 Ti شرکت MSI
رایانه
معرفی شدن مدل های مختلف کارت گرافیک های سری RTX 3060 Ti شرکت MSI
 شرکت MSI به طور رسمی کارت گرافیک های سری RTX 3060 Ti خود را در مدل های مختلف معرفی کرد
بیشتر
هنوز مدت زیادی تا کامل شدن بخش داستانی بازی Star Citizen مانده است
رایانه
هنوز مدت زیادی تا کامل شدن بخش داستانی بازی Star Citizen مانده است
Squadron 42که به عنوان بخش داستانی بازی Star Citizen شناخته می شود تا وقتی کامل نشده، منتشر نخواهد شد
بیشتر